miércoles, 13 de mayo de 2020

CORRECCIÓN MARTES 121
a) 7 km 4 hm 7 dam 9 m
b) 1 km 6 hm 2 dam 5 dm
c) 35 km 6 hm 8 dam 3 m
d) 1 dam2 50 m2
e) 36 hm2 50 dam2
f) 6 km2 7 hm2 9 dam2 80 m2

2
a) 3865 m b) 9645 cm c) 30406 m2 d) 4 257 025 m2
3

Forma incompleja           Forma compleja
60878 m2                             6 hm2 8 dam2 78 m2
45 897 654 m2                    45 km2 89 hm2 76 dam2 54 m2
94506 cm2                           9 m2 45 dm2 6 cm2
78654 dm2                          7 dam2 86 m2 54 dm2
7130009 m2                       7 km2 13 hm2  9 m2
120525 mm2                      12 dm2 5 cm2 25 mm2

4
Se necesitan 88 baldosas.NATU:

1    O magnetismo é unha forma de enerxía pola que    algúns corpos atraen os obxectos de ferro.
2    Ver debuxos da páxina 110.
3   O compás é un aparello que serve para orientarse, é dicir,  para atopar os puntos cardinais. Constrúese colocando  un pequeno imán sobre un pivote, que está situado    no centro dun círculo cos puntos cardinais. O imán    dun compás sinala a dirección norte-sur, pola forza que  exerce sobre este imán o campo magnético da Terra.
4   O polo norte magnético terrestre está moi cerca do polo  sur xeográfico. O polo sur magnético terrestre está moi  cerca do polo norte xeográfico. Polo tanto, os polos magnéticos e os xeográficos non coinciden, están invertidos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario