miércoles, 27 de mayo de 2020

CORRECCIÓN MARTES 26


NATURÁIS:

6    
 Os fungos poden vivir no chan ou sobre plantas ou animais que parasitan.
7    
•  Pertencen ao reino dos protistas.
•  Son unicelulares, viven en medios acuosos e aliméntanse doutros seres vivos. 
•  Diferéncianse no modo de desprazarse e de capturar o  alimento: a ameba (A) móvese e captura o alimento por  pseudópodos; o tripanosoma (B) desprázase polo movemento do flaxelo; o paramecio (C) desprázase grazas  aos cilios, e a vorticela (D) vive fixa ao chan, pero atrae  o alimento grazas aos seus cilios.
9    
Os protozoos poden provocarlles enfermidades ás persoas, como é o caso da malaria; polo tanto, trátase dunha  relación prexudicial. 
10   
•  As algas pertencen ao reino dos protistas.
•  Unicelulares e pluricelulares; dentro destas, as algas  verdes, as vermellas e as pardas.
•  As algas presentan células parecidas ás plantas, viven  en medios acuosos e fabrican o seu alimento.
•  Dentro das algas diferéncianse dous grupos: as algas  unicelulares e as pluricelulares. 

MATEMÁTICAS:

11
a) 15° b) –2

12
a) Trecientas sesenta y dos milésimas.
b) Diecisiete unidades y cinco centésimas.

13
a) 5,5 b) 1,55 c) 0,25
14
a) El mayor: 765,1; el menor: 1,567
b) 7 C + 6 D + 5 U + 1 d; 1 U + 5 d + 6 c + 7 m

15
a) 6,5 b) 1,030 c) 0,45 d) 3,104

16
a) 2,3 b) 0,1 c) 0,6 d) 0,0 e) 1,9 f) 0,2

17


No hay comentarios:

Publicar un comentario